Rastgård finns att tillgå för hunddagishundarna och hundpensionathundarna